Ogłoszenia Płock na Ploczak.pl > Wiadomości > Komunikat o złej jakości powietrza

Komunikat o złej jakości powietrza

W związku z wystąpieniem poziomu III - Ostrzeżenia 1 stopnia o złej jakości powietrza (kolor żółty) Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego informuje, że doszło w Płocku do przekroczenia wartości 80µg/m3 dla PM10 liczonej jako 8-godzinna średnia krocząca z pomiaru pyłu PM10 w godzinach 6-22 na dwóch stacjach pomiarowych o godz. 9.

Przeczytaj więcej: http://www.plock.eu/pl/aktualnosci/article,9670,1,1.html